top of page

งานเพื่อการท่องเที่ยว (Travel Promotion Jobs)

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศ หรือระดับท้องถิ่น วัตถุประสงค์หลักก็คือการทำให้ผู้ชมต้องการมาเที่ยวสถานที่นั้นๆ ฟุตเทจส่วนใหญ่ก็จะมาจากหลากหลายทิศทางมาก เนื่องจากมีการนำงานอื่นๆ มาผสมกันไปด้วย ในอดีตสมัยที่ยังถ่ายเป็นฟิล์มและเกรดสีด้วยเครื่องเทเลซีนนั้น ฟุตเทจจะมีตั้งแต่ ฟิล์มทั้ง 16 และ 35 มม. เทป D1, เบต้าแคม, ดิจิทัลเบต้าแคม, DV, ภาพนิ่ง และงานอื่นๆ เท่าที่จะหามาได้ มีทั้งยังไม่เกรดสีและเกรดสีมาแล้ว หรือทำเทคนิคพิเศษไปแล้วก็มี ถ้าใครผ่านงานโปรโมทการท่องเที่ยวได้ ถือว่ามีความเร็วในการทำงานสูง

หน้าที่ของคัลเลอร์ลิสต์ ก็คือ ต้องทำทุกชอตให้สวยงาม รวมถึงมีความเข้ากันได้ ไม่โดดไปจากกัน ไม่ว่าฟุตเทจที่ต่อกันนั้นจะมาจากที่แตกต่างกันเพียงไร เราต้องทำความเข้าใจแต่ละภาพ และประมวลผลเพื่อการทำงานให้อยู่ใน mood & tone เดียวกันให้ได้ ดังนั้น ต้องทำความเข้าใจแต่ละภาพเพื่อการบาลานซ์ที่ดี ก่อนที่จะใส่อารมณ์และโทนให้ภาพ ในเวลาอันแสนจำกัด (แน่นอน ทุกงานมีงบประมาณจำกัด) แต่ปริมาณงานมหาศาล

งานเชิญชวนท่องเที่ยวจังหวัดอุดรก็เช่นกัน มีฟุตเทจหลากหลาย มีทั้งจาก Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K ซึ่งเป็นไลน์ร้องเป็นหลัก และเป็น RAW files ส่วนชอตอื่นๆ ก็มีที่มาแตกต่างกันออกไปซึ่งต้องพยายามให้ทุกชอตสวยที่สุด เข้ากันได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเวลาอันจำกันมาก สามชั่วโมงโดยประมาณ เนื่องจากต้องรีบส่งงาน

เนื้องานที่ต้องทำก็มีตั้งแต่ Basic Balance (Primary wheel, Primary Bars และ log), curve หลายตัว, qualifier, power windows รวมไปถึง tracker ด้วย เพื่อการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์งานในแต่ละชอต

คัลเลอร์ลิสต์ก็ต้องดูภาพรวมของงาน กำหนดอารมณ์และโทนสีและวิธีการทำงานภายเพื่อให้อยู่ในเวลาอันแสนจำกัด รวมถึงทำให้คุณภาพของภาพดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ถือเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของพอสามควร แต่เมื่อรับงานมาแล้ว ก็ต้องทำให้ดีที่สุด

ไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ เราควรทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ เพราะหน้าที่ของเราคือการทำงานที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด เพื่อที่วันหนึ่งเราจะสามารถกลับมาดูงานที่เราทำได้อย่างมีความสุข เพราะเราได้ทำงานนั้นๆ เต็มที่แล้ว


Jobs for travel promotion always have the object for inviting the traveller coming to that place. The colourist will got veries of footage with this kind of jobs such as cameras source, colour spaces, original files or graded filed.

This job also came with varies kind of footage. The main camera was Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K and the rest were varies files.

Colourist must take a look for overall images, set mood and tone and grading execution to work with limited times with thousand of big diffirent shot. This's the most challenging things we shold concentrate with.

Neither big budget or very tight budget job, colourist need to " ALWAYS TRY YOUR BEST" for not feel guity when you look back to the job again in the future.

Have a happy jobs to you all.


27 views0 comments

Commentaires


Post: Blog2_Post
bottom of page