top of page

ภาพยนตร์สารคดีจีน Chinese documentary films

ตอนที่ได้มีโอกาสไปทำงานที่ประเทศจีนปีที่แล้ว ได้มีหลายงานมาให้เทสต์และมีงานเล็กๆ อีกหนึ่งงานที่มาให้ทำในเวลาหนึ่งเดือนที่ได้อยู่ปักกิ่ง

Last year when I was having an opportunity to work in Beijing, there were many test jobs for me and one another documentary films to be done.


สถานที่ถ่ายทำอยู่บนหน้าผาสูง ด้านล่างเป็นแม่น้ำกว้างใหญ่ น่าจะมีความยากลำบากในการถ่ายทำเอาเรื่องอยู่ ใช้เวลาถ่ายทำทั้งหมด 5 ปี โดยกล้อง DSLR หลายตัว ซึ่งในเวลา 5 ปีที่ผ่านไป เทคโนโลยีการแคปเจอร์วิดีโอของกล้อง DSLR ก็ได้เปลี่ยนไปมากมาย ภาพที่ได้แตกต่างกันมากทั้งความสามารถในการรับแสง ความละเอียดของภาพ ไฟล์ .mov กับ raw เป็นต้น ทำให้การเกรดสีมีความยากมากขึ้นไปอีก เนื่องจากจะต้องแมชต์ภาพที่ถ่ายทำเมื่อ 5 ปีที่แล้วจากกล้องรุ่นเก่ากับฟุตเทจที่ถ่ายจากกล้องรุ่นใหม่ล่าสุด และยังต้องทำให้ภาพดูมีคุณภาพพอ ที่จะขึ้นจอภาพยนตร์ที่ขยายใหญ่ขึ้นมามากเทียบกับขนาดฟุตเทจ นอกจากนั้น ยังต้องทำให้ภาพมี mood & tone ที่เข้ากับเรื่องและความรู้สึกและฤดูกาลในเรื่อง เช่น ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวเป็นต้น สำหรับคนเมืองร้อนอย่างเรา ต้องศึกษาแสงตามฤดูกาลนั้นๆ ของแต่ละประเทศด้วยว่าเป็นอย่างไร ในขณะเดียวกันในเรื่องนี้สีของนกกระสาก็ต้องเป็นสีเทาอมฟ้าน้อยๆด้วย ซึ่งทำให้การบาลานซ์ยากขึ้นอีกนิด เนื่องจากต้องคุมโทนสีนกด้วย

They takes 5 years for the shooting on the high cliff and the river was below that may not that easy to shoot with DSLR cameras which were different technology. The first years cameras files are big different from the latest year of the shooting such as the quality and files type eg.- move or raw. These was made the grade more complicate to match the footage to look the same and let the footage to have enough quality to be on the big screen.


ในที่นี้ถ้าเปรียบเทียบกับงานโฆษณาแล้ว นกกระสา คือ ผลิตภัณฑ์ที่เราต้องให้ความใส่ใจสูงสุด เนื่องจากเป็นภาพยนตร์สารคดี ผู้กำกับต้องการให้นกดูจริงที่สุด ดังนั้นไม่ว่าภาพที่ได้มาจะอยู่ในสภาวะการณ์ไหน สีของนกกระสาจะต้องเป็นสีจริงตลอดเวลา รวมไปถึงสีหน้าผา และสีน้ำในแม่น้ำด้วย

Compare with the TV Commercial jobs, the herons in this film is a product that I need to pay attention most. The director wants the herons to look real as most as they can, so, I need to make the herons to looks the same no matter what environment they were be.


และยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญ คือการแปลสารจากส่ิงท่ีลูกค้าพูดออกมาเป็น mood & tone ของงานด้วย

เช่น หลังจากที่เราได้ทำบาลานซ์และสร้าง mood & tone ของภาพเรียบร้อยแล้ว ลูกค้ามีคำว่าขอสว่างขึ้น จริงๆ แล้วคือส่วนไหนของภาพที่เราจะสามารถทำให้สว่างขึ้น เป็นจุดสนใจในภาพได้มากขึ้น เนื่องจากฟุตเทจบางชิ้นมีข้อจำกัดในการทำงาน เนื่องจากบิตเดปที่ไม่เพียงพอให้ทำงานแก้สีเยอะมากๆ ได้ หรือถ้าทำสว่างขึ้นโดยรวมทั้งภาพอาจจะทำให้บางส่วนที่สว่างอยู่แล้ว burn out ไปเลยก็ได้

Moreover, the another important things is to translate what clients wants to be in mood & tone in films. Sometimes we couldn't make the images overall brighter but can put just some part of the images to be brighter and make the images look more interesting, we should think about it.


งานทุกงานคือแบบฝึกหัดที่ดี หากเราทำงานด้วยความตั้งใจที่ดี อยากให้งานออกมาให้ดีที่สุดทั้งสำหรับตัวเราและเป็นที่พอใจของลูกค้า จะทำให้ภาพสามารถสื่อความรู้สึกไปยังผู้ชมได้ด้วย เมื่อผู้ชมสามารถรับรู้การสื่อสารทางภาพที่เราต้องการจะสื่อให้ทราบได้ สิ่งที่เราจะได้รับคือความสุขและความอิ่มใจ และภูมิใจในงาน และการทำงานที่ผ่านมาของเรานั่นเอง

All the jobs we did are always our very good practice. If we are having good attitude of work and try best with the jobs, the audiences will know what you want to express to them with their feeling. Then we will happy and proud of ourselves with what we have done with the jobs.งานนี้ไม่แน่ใจว่าได้ฉายไปหรือยัง เนื่องจากเห็นเลื่อนฉายไปหลายรอบแล้วและเพื่อนยังไม่ได้ส่ง link ตัวอย่างมาให้ ทำให้ไม่มีวิดีโอตัวอย่างให้ได้ชมกัน แต่ทุกงานที่ทำด้วยความตั้งใจ และลูกค้ามีความสุข ตัวคนทำก็จะมีความสุขที่รู้ว่าได้ทำงานนั้นเต็มที่แล้วและผลงานของเราเป็นที่พอใจของทุกคน

I am not so sure about this job already on the screen or not, but I know the clients happy with what I have done for them.

80 views0 comments

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page