top of page

สีและระบบสีที่ใช้ในงานต่างๆ

Updated: Dec 15, 2022ความหมายและอารมณ์ของสี


Yellow-Green :การเจ็บป่วย – ความอิจฉา – ขี้ขลาด – การแตกแยก

Yellow :ความสุข – พลังงาน – ความเจริญ – การเรียนรู้ – การสร้าสรรค์

White :ความบริสุทธิ์ – ความดี – ความดีพร้อม – ความเงียบสงบ – ความยุติธรรม

Redพลัง :อันตราย – สงคราม – อำนาจ

Purple :ความหยั่งรู้ – ความทะเยอทะยาน – ความก้าวหน้า – ความสง่างาม – อำนาจ

Pink :เป็นมิตร – ความรัก – ความโรแมนติก – ความเคารพ

Orange :กำลัง – ความมีโชค – พลังชีวิต – การให้กำลังใจ – ความสุข

Light Yellow :ปัญญา – ความฉลาด

Light Red :ความรู้สึกดีใจ – เรื่องทางเพศรส – ความรู้สึกของความรัก

Light Purple :เรื่องรักใคร่ – ความสงบ

Light Green :ความกลมกลืน – ความสงบ – สันติภาพ

Light Blue :การหยั่งรู้ – โอกาส – ความเข้าใจ – ความอดทน – ความอ่อนโยน

Green :ความอุดมสมบูรณ์ – การเติบโต – การกลับมาของมิตรภาพ

Gold :สติปัญญา – ความร่ำรวย – ความสว่าง – ความสำเร็จ – โชคลาภ

Dark Yellow :การตักเตือน – การเจ็บป่วย – ความเสื่อม – ความอิจฉา

Dark Red :ความโกรธ – ความรุนแรง – ความกล้าหาญ – กำลังใจ

Dark Purple :ความสูงส่ง – ความปรารถนาอันแรงกล้า – ความหรูหรา

Dark Green :ความทะเยอทะยาน – ความโลภ – ความริษยา

Dark Blue :ความจริง – สัจธรรม – อำนาจ – ความรู้ – ความซื่อสัตย์ – การป้องกัน

Brown :ความอดทน – ความมั่นคง

Blue :สุขภาพ – ความเชื่อถือ – ไหวพริบ – จงรักภักดี – ความเลื่อมใส – ความถูกต้อง

Black :ความลึกลับ – ความตาย – อำนาจ – พลัง – ความแรง – สิ่งชั่วร้าย – ความปราณีต

Aqua :การป้องกัน – สุขภาพ


โทนสี คือสีที่ให้ความรู้สึกร้อน-เย็น ในวงจรสีจะมีโทนสีร้อน 7 สี และโทนสีเย็น 7 สี แบ่งช่วงที่ สีม่วงและสีเหลืองซึ่งเป็นได้ทั้ง 2 โทน

https://auribuzz.com/2017/03/15/aurifil-2017-march-designer-of-the-month-melissa-corry/amp/


แม่สี คือ สีที่นำมาผสมกันแล้วทำให้เกิดสีใหม่ ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากสีเดิม มือยู่ 2 ชนิด คือ

1. แม่สีของแสง เกิดจากการหักเหของแสงผ่านแท่งแก้วปริซึม มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน

คุณสมบัติของแสงสามารถนำมาใช้ ในการถ่ายภาพ ภาพโทรทัศน์ การจัดแสงสี ในการแสดงต่าง ๆ เป็นต้น

2. แม่สีวัตถุธาตุ เป็นสีที่ได้มาจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์โดยกระบวนทางเคมี มี 3 สี คือ

สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน แม่สีวัตถุธาตุเป็นแม่สีที่นำมาใช้งานกันอย่างกว้างขวาง ในวงการศิลปะ วงการอุตสาหกรรม ฯลฯ

แม่สีวัตถุธาตุ เมื่อนำมาผสมกันตามหลักเกณฑ์ จะทำให้เกิด วงจรสี ซึ่งเป็นวงสี

ธรรมชาติ เกิดจากการผสมกันของแม่สีวัตถุธาตุ เป็นสีหลักที่ใช้งานกันทั่วไป


1.สีโทนร้อน (WARM TONE) ประกอบด้วยสีเหลือง สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีม่วงแดงและสีม่วง สีใน โทนร้อนนี้จะไม่ใช่สีสดๆ ดังที่เห็นในวงจรสีเสมอไป เพราะสีในธรรมชาติย่อมมีสีแตกต่างไปกว่าสีในวงจรสีธรรมชาติอีกมาก ถ้าหากว่าสีใด ค่อนข้างไปทางสีแดงหรือสีส้ม เช่น สีน้ำตาลหรือสีเทาอมทอง ก็ถือว่าเป็นสีวรรณะร้อน

2.สีโทนเย็น (COOL TONE) ประกอบด้วย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวน้ำเงิน สีน้ำเงิน สีม่วงน้ำเงิน และสีม่วง ส่วนสีอื่นๆ ถ้าหนักไปทางสีน้ำเงินและสีเขียวก็เป็นสีวรรณะเย็นดังเช่น สีเทา สีดำ สีเขียวแก่ เป็นต้น

จะสังเกตได้ว่าสีเหลืองและสีม่วงอยู่ได้ทั้งโทนร้อนและโทนเย็น ถ้าอยู่ในกลุ่มสีโทนร้อนก็ให้ความรูสึกร้อน และถ้าอยู่ในกลุ่มสีโทนเย็นก็ให้ความรู้สึกเย็นไปด้วยทำความรู้จักกับระบบสีแบบมันเซลล์


ระบบสีของมันเซล เป็น ระบบการวัดสี (color measurement) ที่จะบอกค่าของสีเป็น 3 ตัวแปรคือ Hue, Value และ Chroma

ฮิว (Munsell Hue) คือ

1. Hue คือ สีสันหรือเฉดสี

2. Value คือ ความสว่างของสี (lightness)

3. Chroma คือ ค่าที่แสดงความบริสุทธิ์ของสี (purity)


Hue เฉดสีหลัก

Principle Hue :มี 5 สี คือ สีแดง (R) สีเหลือง (Y) สีเขียว (G) สีน้ำเงิน (B) สีม่วง (P)

Intermediate Hues :มี 5 สี เป็นสีผสมของสีหลัก ได้แก่ สีเหลืองแดง (YR) สีเขียวเหลือง (GY)

สีน้ำเงินเขียว (BG) สีม่วงน้ำเงิน (PB) สีม่วงแดง (RP)


Value ความสว่างของสี

คือค่าแสดงความสว่างของสี (lightness) หรือปริมาณแสงที่สะท้อนออกมาจากวัตถุหรือแหล่งกำเนิดแสง หากมีปริมาณแสงมากก็จะทำให้เห็นสีสว่างมาก (lighht color) หากมีปริมาณแสงที่น้อยก็จะเห็นสีสลัวหรือเข้ม (Dark color) ค่าความสว่าง=0 จะเป็นสีดำ ส่วนค่าความสว่าง=10 จะเป็นสีขาว


Chroma ค่าแสดงความบริสุทธิ์ของสี

ค่าความบริสุทธิ์ของสี (purity) ของสี สีที่บริสุทธิ์มากที่สุดคือ สีที่ไม่มีแสงสีเทามาผสมเลย กล่าวคือจะอยู่ในช่วงระหว่างกลางของค่าความสว่างและความเข้มของแสง ซึ่งได้แก่สีหลัก (Hue)
ระบบสี Ostwald

ระบบสีนี้เป็นของเยอรมัน ระบุการอ่านเป็น 3 แกน

คือ เฉดสี ความบริสุทธิของสี และค่าความสว่าง (ขาวดำ)

เฉดสี แบ่งเป็น 24 เฉด ค่าสี 8 ระดับ ได้แก่ a c e g i l n p

และค่าขาวดำ 8 ระดับ a c e g i l n p ตามรูปที่2 จะอ่านค่าสีเป็น 33ne


เฉดสี 24 เฉด


ค่าสี 8 ระดับ จากขาวไปดำ
ภาพจาก https://i.pinimg.com/originals/bd/b9/54/bdb954879d4be0eead21fce6210deac9.jpg
ค่าแสงและสี 8 ระดับ


https://amedia.britannica.com/668×448/36/105436-004-84FFCD1E.jpgระบบ CIE

ลักษณะสีโดยสว่างพารามิเตอร์ Y และสองสีพิกัด x และ y (อธิบายเพิ่มเติม: สำหรับกราฟ 3 มิติ) ซึ่งระบุจุดที่แผนภาพ chromaticity ระบบนี้มีความแม่นยําในการวัดสีมากกว่าระบบ Munsell และ Ostwald เพราะพารามิเตอร์มีพื้นฐานอยู่บนการกระจายพลังงานสเปกตรัม ( SPD ) ของแสงที่ปล่อยออกมาจากวัตถุที่มีสีและเป็นปัจจัยที่เกิดจากเส้นโค้งความไวที่วัดได้สำหรับสายตามนุษย์

ขึ้นอยู่กับความจริงที่ว่าในสายตาของคนมีสามประเภทที่แตกต่างกันของกรวยตาที่ไวต่อสี , การตอบสนองของตาอธิบายที่ดีที่สุดในแง่ของสาม ” ค่า tristimulus ” อย่างไรก็ตามเมื่อสำเร็จแล้วพบว่าสีใด ๆ สามารถแสดงได้ในรูปของพิกัดสีทั้งสอง x และ y

สีที่สามารถจับคู่ได้โดยการรวมชุดสีหลักสามสี (เช่นสีน้ำเงินสีเขียวและสีแดงของหน้าจอโทรทัศน์สี) จะแสดงในแผนภาพ chromaticity โดยรูปสามเหลี่ยมที่เข้าร่วมพิกัดสำหรับสีสามสี
J. Frans Gerritsen

สีจะถูกจัดเรียงตาม กฎการรับรู้สี – สี ความสว่าง และความอิ่มตัวของสีจึงอยู่ในพื้นที่สีที่รับรู้โดยภาพ สีโครเมียม 6 สี เหลือง แดงม่วง แดงฟ้า เขียว และเขียวอยู่ตามแนวคลื่นบนผนังกระบอกสูบและนำไปสู่สีดำด้านล่างและด้านบนสีขาว ความคิดเกี่ยวกับการวิวัฒนาการของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต (phylogenetic) (วิวัฒนาการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต) ที่เกิดขึ้นจากความไวของสีสามารถโยงไปถึงนักฟิสิกส์ Erwin Schrödingerซึ่งในปี 1924 ได้สะท้อนถึง “ต้นกำเนิดของเส้นโค้งความรู้สึกภายในดวงตา” แล้วเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น ของจิตวิทยาของลำดับสี ความคิดไม่กี่เรื่องเกี่ยวกับคำอธิบายทางพันธุกรรมในปัจจุบันเกี่ยวกับการทำให้เกิด ตาบอดสี ตามมา
NCS – ระบบสีธรรมชาติ

NCS Color หรือ Natural Color System เป็นไปตามความหมายของคำว่าธรรมชาติ สีจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าดวงตาสีแดง, สีเหลือง, สีฟ้า, สีเขียว, สีขาวและสีดำเป็นอย่างไร ระบบสีนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการวาดภาพการตกแต่งและการออกแบบและด้วยข้อกำหนดสีใหม่ภายใต้ระบบนี้ปัจจุบันมีสีมากกว่า 1,000 สีระบบสีนี้เริ่มขึ้นในประเทศสวีเดนซึ่งเป็นวิธีที่สร้างขึ้นเพื่ออธิบายสีตามสายตา ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2522 เป็นต้นมาได้มีมาตรฐานสีของประเทศมาตรฐานเดียวกันและประเทศอื่น ๆ อีก 3 ประเทศ ได้แก่ สเปนนอร์เวย์และแอฟริกาใต้ สี NCS คุ้นเคยกับผู้ที่อยู่ในการออกแบบตกแต่งภายในหรืออุตสาหกรรมกราฟิกเป็นคำอธิบายสีพื้นฐานที่ใช้ในแผนการตกแต่งและระบายสี

ต้องใช้เวลา 15 ปี ในการพัฒนา NCS จุดมุ่งหมายคือการสร้างระบบสีที่สามารถสร้างสีได้อย่างมองเห็น วันนี้ระบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาและทำให้แน่ใจว่าสีมีความถูกต้องตามหลักการที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมการออกแบบตกแต่งภายในและการผลิตสี ในอุตสาหกรรมการออกแบบสีในระบบ NCS จะแสดงด้วยตัวอักษรและตัวเลขเพื่อแสดงระดับของค่าในระบบ NCS

นอกเหนือจากสวีเดน, สเปน, นอร์เวย์และแอฟริกาใต้สี NCS มีความหมายในอีก 19 ประเทศ คาดการณ์แนวโน้มสีผู้จัดพิมพ์ International Color Authority ยังใช้ระบบนี้เป็นหนึ่งในมาตรฐานการออกแบบตกแต่งภายในและตลาดสิ่งทอ143 views0 comments

Commentaires


Post: Blog2_Post
bottom of page